Schade Verzekeringen

Bij ons heeft u de keuze uit de volgende verzekeringen:

Surinaamse Ongevallen Regeling (S.O.R.)

De Surinaamse Ongevallenregeling van 1947 is onlangs gewijzigd en op 6 oktober 2007 afgekondigd in het Staatsblad. Deze nieuwe regeling is formeel inwerking getreden op 7 oktober 2007. De Regeling is op twee punten gewijzigd: 1. het dagloon is verhoogd van SRD 4,50 naar SRD 20. 2. de begrafenis-/crematiekosten zijn verhoogd naar SRD 4.000. Het gevolg van de afkondiging is dat vanaf 7 oktober alle nieuwe verzekeringen volgens deze nieuwe regeling moeten worden afgesloten, dus uitgaande van het dagloon van SRD 20. De tarieven zijn ongewijzigd gebleven, wat betekent dat een bestaande klant een premie van ongeveer 4,4 maal de huidige premie zal moeten betalen. Verzekeringen op basis van SRD 4,50 mogen dus niet meer worden afgesloten.

Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (W.A.M.)

Vanaf heden is het ook mogelijk om uw WAM aanvraag online bij ons in te dienen. Wij maken dan contact met u en u kunt het verder op kantoor bij ons afhandelen.

Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren (A.V.P.)

Niemand wil een ander schaden. Maar het gebeurt weleens. per ongeluk. Vaak heel onverwachts. het kan ook u gebeuren. Bent u hierop voorbereid? Voor schade aan derden, veroorzaakt door uzelf, uw kinderen, uw huispersoneel of uw huisdieren bent u persoonlijk wettelijk aansprakelijk.

Persoonlijke Ongevallenverzekering (P.O.)

U staat dagelijks bloot aan allerlei gevaren. Voor beperking van de financiële gevolgen van overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval kiest u voor onze Persoonlijke Ongevallenverzekering. De verzekering kan worden aangegaan door personen van 16 tot 69 jaar. De verzekering loopt maximaal tot en met de 70ste verjaardag van verzekerde.

Reisongevallenverzekering (R.O.)

Risicovrij op reis? Onze reisongevallenverzekering waarborgt vergoeding van schade, indien de verzekerde door een ongeval of acuut optredende ziekte (indien dit is meeverzekerd) wordt getroffen, tijdens een overeengekomen periode. Onze Reisongevallenverzekering kan worden gesloten door personen tot en met de 69-jarige leeftijd, en bij meeverzekeren van acute ziekte tot en met de leeftijd van 60 jaar.

Brandverzekeringen

Onze Brandverzekering dekt schade aan verzekerde zaken tengevolge van o.a.:
Brand, Bluswater en Blikseminslag.